Upevnenie

PrípravaUpevňovacie plochy Cerconových náhrad musia byť pred nasadením vypieskované ( Oxid hlinitý, 110 µm, 3-4 bar). Zdrsnením povrchu vznikne zlepšené spojenie pre konvenčné a adhezívne upevnenie.
Konvenčne alebo adhezívnePre konvenčné upevnenie sú vhodné zingoxyfosfátové a aj skloionomérne cementy. Špeciálne kondiciovanie povrchu pahýľov nie je pri konvenčnom cementovaní potrebné. Na základe doložených štúdií sú konvenčné duálne cementy, pre adhezívne upevnenie nevhodné. V laboratórnych pokusoch s týmito produktmi, sa nepodarilo dosiahnuť trvalé spojenie.
Tip

Pre adhezívne upevnenie Cerconových náhrad sa na základe doterajších poznatkov osvedčili len výrobky Panavia 21 a Panavia F.

Provizórne upevnenie Cerconových náhrad je možné s každým provizórnym cementom (napr.: Temp Bond, Kerr GmbH, Karlsruhe ). Pokým je plánované neskoršie adhezívne upevnenie, doporučuje sa použitie bez-eugenolových provizórnych cementov.

Prispôsobenie

Pre prispôsobenie okluzálnych kontaktových bodov sa doporučujú jemnozrnné diamantové nástroje (napr.: 8390.314.023 a 8860.314.012, Gebr. Brasseler, Lemgo), pre leštenie opracovaných keramických plôch sú vhodné následovné nástroje:

Dialite II-Set, Gebr.Brasseler, Lemgo Ng Keramik polisher, Identoflex AG, Schweiz

Trepanácia a vyčlenenie
Trepanácia
v dvoch stupnoch

Trepanácia Cerconových náhrad prebieha, pri správnom výbere nástrojov, bez klinických problémov a prijatelnom časovom rámci. Pri preparácii prístupovej kavity sa doporučuje dvojstupnový postup. Najprv sa znesie pokrývacia keramika diamantovým nástrojom, bez toho, aby sa perforovala konštrukcia.

V druhom kroku sa má perforovat konštrukcia v požadovanej veľkosti taktiež diamantovým nástrojom. Tu treba zachovať 0,5 mm odstup od krycej keramiky. Takto sa dá zamedziť prasknutiu krycej keramiky počas prerezania keramickej konštrukcie.


TipŠtrukturálna stálosť Cerconových koruniek ostáva nezmenená aj po vypreparovaní prístupovej kavity, náhrada takto môže ostať nasadená. Trepanačný otvor sa najlepšie uzavrie adhezívne ukotvenou kompozitnou výplňou. Cerconové náhrady vykazujú porovnatelnú rtg-opacitu ako kovokeramické náhrady.
TipVeľmi vhodné, na trepanáciu a odňatie korunky, sú: cylindrické, zaoblené diamantové nástroje s diamantovou zrnitostou od 125 do 150 ôm (napr.: 6836.314.014 alebo 5836.314.016 Gebr. Brasseler, Lemgo) s kolienkom s prevodom 4:1 a maximálnym chladením.
Odstránenie náhradyNa odstránenie Cerconových náhrad, sa musí náhrada štrbinovito rozrezať pozdåž axiálnej steny až do polovice okluzálnej plochy, alebo incizálnej hrany. Náhrada sa potom vhodným nástrojom napne, pričom sa zlomí. Pri adhezívne nasadených náhradách sa môžu zbytky cementu z pahýľu odstrániť ultrazvukovým nástrojom.