Pre lekárov

V rámci našej ponuky, Vám okrem zhotovovania bezkovových keramických náhrad z Cercon Ceramics smart, ponúkame aj:

  • bezkovovú keramiku Empress - korunka, inlay, onlay
  • kovokeramiku Duceram KISS
  • fixné kovokeramické konštrukcie so zásuvnými spojmi Preci Line a Ceka s následnou skeletovou úpravou
  • keramické fazety - VENEER ( bezbolestná metóda bez obrusovania)
  • galvanotechnika