Odtlačok

Doporučené:
dvojvláknová technika

Použitím spletaných retrakčných vlákien (napr.: Ultrapak, Ultradent Products/USA) sa dosahuje dobré zobrazenie preparačných hraníc. Dobré a reproduko-vatelné odtlačkové výsledky sa dosahujú dvojvláknovou technikou.

Pri tejto technike sa aplikuje prvé tenké vlákno do sulku. Ostáva tam počas celého odtlačkovania. Naňho sa položí druhé hrubšie vlákno, ktoré sa tesne pred odtlačkom odstráni. Prvé vlákno má za úlohu, blokovať krvácanie zo sulku. Zároveň má zamedziť spätné prilnutie gingívy na preparačnú hranicu.


Individuálna lyžicaPri technike dvojfázového odtlačku sa doporučuje použitie laboratórne zhotovených individuálnych lyžíc, alebo aspon individualizácia konfekčných lyžíc (Rimlock lyžica), prehradením distálneho konca lyžice svetlom tuhnúcim kompozitom alebo termoplastickým materiálom.
Odtlačkové materiályOdtlačok môže byť zhotovený všetkými bežnými odtlačkovými hmotami pre fixnú protetiku (Hydrokoloid, polysiloxány, polyétery). Pri použití polysiloxánov môže byť použitá aj metóda dvojfázového odtlačku aj metóda korekčného odtlačku. Pri použití polyéterových materiáloch sa používa len metóda dvojfázového odtlačku.
TipAj pri metóde dvojfázového odtlačku prípadne metóde korekčného odtlačku sa doporučuje po aplikácii nízkoviskóznej komponenty, rozfúkanie odtlačkového materiálu vzduchom. Tým sa zabezpečí dobré pokrytie povrchu zubého pahýľa.