Základy o materiále a použitie v medicíne

Už 30 rokov
osvedčený v medicíne

Oxid zirkónový alebo presnejšie Y - TZP (Yttria stabilized tetragonal zirconia polycrstals), stabilizovaný oxidom ytria, sa od roku 1969 úspešne používa v ortopédii na výrobu umelých hlavíc bedrových kåbov. Celosvetovo bolo doposiaľ dokumentovaných viac ako 400.000 použití. Z mnohých pokusov opotrebovania a mechanických záťažových testov môžeme vyvodzovať, že mechanické vlastnosti Y - TZP vykazujú dostatočnú pevnosť, pri použití v ortopédií alebo dentálnych implantátoch, aj po 50 rokoch fyziologickej doby použitia. Y - TZP nepreukázal v rozličných in vivo a in vitro testoch ani mutagénne (test chromozómových aberácií) ani kancerogénne (Ames test) účinky. Zhodujú sa aj správy, že pri kontakte zirkón - oxidovej keramiky s kosťou, alebo mäkkými tkanivami, sa neočakávajú žiadne lokálne toxické reakcie.

V stomatológií sa doteraz používa zirkóniový oxid vo forme konfekčných koreňových capov, čelustno ortopedických brikiet, alebo ako implantátová nadstavba. Spracovanie oxidu zirkóniového prebiehalo výhradne v husto spekanom stave a je spojené s extrémne veľkým nástrojovým opotrebovaním a značným časovým nárokom.

S CERON systémom máme k dispozícií, vzhľadom na spracovanie materiálu v predspekanom stave, novú ekonomickú zhotovovaciu techniku pre korunky a mostíky z oxidu zirkóniového.Signifikante
zvýšená pevnosť
Statická lomová pevnosť frézovaných 3 - elenných mostíkov v laterálnom úseku z oxidu zirkóniového je v porovnaní s 3 - členným mostíkom z lisovanej keramiky (EMPRESS II) alebo infiltračnej keramiky (InCeram Alumina) vyššia o faktor 2 - 3. Trvalá pevnosť Y - TZP je 3 - násobne vyššia ako u InCeram Alumina. Pri porovnaní lomovej pevnosti celokeramických koruniek v laterálnom úseku, vykazujú náhrady z oxidu zirkóniového, zhotovené Cercon systémom, signifikante vyššie hodnoty ako doteraz na trhu bežné iné celokeramické systémy (InCeram Zirconia, Procera, Empress II). In vitro pokusy na lomovú pevnosť u koruniek vo frontálnom úseku vykázali pre Ceron náhrady hodnoty, porovnate3né s hodnotami pre kovokeramické korunky na báze zliatin z ušľachtilých kovov.