Indikácie na báze oxidu zirkóniového

Oxid zirkóniový
nový protetický materiál
S oxidom ytria stabilizovaný oxid zirkóniový ponúka popri svojej extrémne vysokej pevnosti aj tú výhodu, že sa jedná o biely, svetloprepúšťajúci materiál. Navyše jeho vynikajúca biokompatibilita a nízka tepelná vodivosť z neho robia ideálny materiál pre presné protetické náhrady.
Indikácie

Celokeramické náhrady na báze oxidom ytria stabilizovaného oxidu zirkóniového, ktoré boli vyrobené Cercon systémom, sú doporučené pre následné indikácie:

 • sólokorunky
 • 3 - článkové mostíky
 • 4 - článkové mostíky
 • 5 - článkové mostíky
 • 6 - článkové mostíky
 • mostíky s max. 48 mm anatomickou dĺžkou vo frontálnom a laterálnom úseku

Tieto indikácie sú zaistené výsledkami prebiehajúcich klinických pozorovaní.

Pri patričnej, systému zodpovedajúcej preparácií, je možné aj zhotovenie čiastočných koruniek.

Zamedziť expozícii
konštrukcie
Cercon náhrady sa majú vyhotoviť ako celoplošne prekryté korunky a mostíky. Na základe zúženej intraorálnej politúry oxidu zirkóniového a jeho vyššej abrazivite v porovnaní s konvenčnými dentálnymi keramikami, treba zamedziť expozícii konštrukcie.
Klinické výhody

Na základe vysokej pevnosti konštrukčného materiálu, môžu byť Cercon - náhrady vyskúšané nielen po zhotovení konštrukcie (spečené), ale aj po pokrytí. Klinický postup sa takto zjednodušuje oproti adhezívne upevneným celokeramickým náhradám a ponúka následovné výhody:

 • skúška s kontrolou okluzie
 • provizórne cementovanie
 • konvenčné cementovanie
Konštrukčný dizajn -
rozhodujúci pre
klinický úspech
Rozhodujúce pre klinický úspech je zachovanie následovných parametrov pri konštrukčnom dizajne: minimálna okluzálna a axiálna šírka steny konštrukcie nesmie byť menšia ako 0,4 mm. Konektorové plochy pri mostíkových konštrukciách musia mať minimálnu prierezovú plochu 9 mm2.
Ešte sa neodporúča

Zhotovenie adhezívnych a extenených mostíkov, je s Cercon - systémom síce technicky možné, ale ešte stále nieje dostatočne klinicky overené. Na základe ešte prebiehajúcich klinických pozorovaní, sa zhotovovanie adhezívnych mostíkov (Maryland) a extenených mostíkov nedoporučuje.

O klinickej úspešnosti delených Cercon - mostíkových konštrukcií, ešte niesu predložené dostatočné informácie, ktoré by umožňovali rutinné nasadenie.


Kontraindikácie
 • inleje
 • koreňové čapy