Cercon popis systému

Inteligentná cesta pre
spracovanie oxidu
zirkóniového

Cercon systém je založený na výskume švajčiarskych výskumníkov na renomovanej technickej vysokej škole v Zürichu, v spolupráci so stomatologickou univerzitnou klinikou v Zürichu. Postup bol nieko3kokrát popisovaný v literatúre pod označením DCM (Direct Ceramic Machining) a bol v spolupráci s firmou Degusa Dental vyvinutý pre trh.

Jedná sa pritom o CAM - postup, pri ktorom do vosku vyhotovený model korunky alebo mostíkovej konštrukcie je laserom opticky nasnímaný a následne za pomoci počítača zväčšene vyfrézovaný z predliska z predspekaného Y - TZP a nakoniec hustospečený.

Snímací a frézovací proces prebieha v prístroji Cercon Brain. Frézovací proces prebieha v 2 fázach. Zatiaľ čo v prvom obrábacom procese je vypracovaná hrubá forma, v druhej fáze prebieha jemné vypracovanie konštrukcie.


Kratšia doba
spracovania,
nižšie opotrebovanie
nástrojov

Vyfrézovaný pracovný kus je v termickom procese, v prístrojovej časti Cercon heat, pri končenej teplote 1.350 °C spečený. Celý spekací proces trvá asi 6 hodín. Pretože spekací proces je spojený s objemovým zmršťovaním vyfrézovaného pracovného kusu, je konštrukcia vyfrézovaná v asi o 30% zväčšenej forme z predlisku. Toto zväčšenie konštrukčnej formy po nascanovaní, je prepočítané počítačom a prebieha taktiež v prístrojovej časti Cercon Brain. Toto je možné, pretože zmršťovacie správanie sa blokov oxidu zirkóniového Cercon base, je pri ich výrobe ve3mi presne vypočítané a dá sa preto predpovedať. Scanovací a frézovací proces trvá asi pre sólokorunku 30 min., pre 3 - článkový mostík 50 min., pre 4 - článkový mostík 65 min.

Prekrytie presne pasujúcej, hustospečenej zirkóniovej konštrukcie, prebieha potom so špeciálnou krycou keramikou Cercon ceram S, vyvinutou špeciálne pre tento materiál.

Podrobné informácie k Ceron CAM - podporovanému celokeramickému systému nájdete na separátnych letákoch firmy Degusa Dental alebo na internetovej adrese www.cercon - smart - ceramics.de